LƯỚI CHE LAN

Ngày đăng: 10:11 AM 24/12/2019 - Lượt xem: 435

  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng
  • luoi-an-toan, luoi-cong-trinh, luoi-bao-che-cong-trinh,luoi-che-nang-trong-cay, lưới che nắng trồng

Đặc điểm của lưới che nắng:
Màu sắc: màu đen
Tỉ lệ chống UV: 60%
Kích thước lưới: 1m ×100m, 2m×100m; 3m×100m...
Giá: 000d/ kg ( 1 cuộn khoảng 25kg)
Trọng lượng thay đổi theo độ dày lưới đan. cuộn 22kg sẽ đan lưới thưa hơn cuộn 26kg. Gọi ngay 0776 765 087

LƯỚI CHE LAN

LƯỚI CHE NẮNG

LƯỚI CHE TRỒNG LAN

LƯỚI TRỒNG LAN

LƯỚI NÔNG NGHIỆP

LƯỚI LÂM ĐỒNG

LƯỚI LAN TRỒNG CÂY LÂM ĐỒNG

 

Facebook